Avís Legal

I. Informació general

1.- L’accés a desconnexio.cat o qualsevol document allotjat sota aquest nom de domini així com les seves subsidiàries i subdominis (en endavant «aquesta web») es troba condicionat a la prèvia lectura i acceptació per part de qualsevol usuari dels termes, condicions, comunicacions, advertiments i altres avisos legals continguts en aquestes clàusules.

2.- L’accés i ús posterior d’aquest web per part de l’usuari implicarà la seva conformitat de forma expressa, plena i sense reserves, amb la totalitat del seu contingut. El citat accés té un contingut de caràcter gratuït i una altra part d’accés restringit per previ pagament.

3.- Si l’usuari no estigués d’acord amb el contingut d’aquestes Condicions Generals de navegació haurà d’abandonar el web, sense poder accedir ni disposar dels serveis que s’ofereixen.

4.- Igualment, accepta de forma expressa i sense excepcions que l’accés i la utilització d’aquest lloc web, dels seus serveis i dels continguts d’aquests serveis té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

5.- L’accés a aquest web té caràcter gratuït i la seva visualització de l’contingut inicial no requereix prèvia subscripció o registre algun, per poder accedir a la resta de l’contingut si que requereix registre i matriculació.

6.- Les connexions amb altres llocs web que poguessin existir, així com l’ús que l’usuari pugui fer estan subjectes a aquestes Condicions Generals d’ús, així com als eventuals condicionats específics que els citats llocs web requereixin. Qualsevol ús diferent a l’autoritzat està prohibit expressament.

7.- El propietari d’aquest web i el seu contingut és Sock Data Business S.L., amb C.I.F B99489882. Inscrita en el Registre Mercantil de Saragossa, tom 4236, foli 65, full Z-61.626, inscripció 1. Amb direcció a Plaça d’Espanya, 5, 1 ° C, 50001 Saragossa (en avant «el Propietari») Queda prohibida la transmissió, cessió, venda, lloguer i / o exposició pública d’aquesta web sense la corresponent autorització dels seus amos. La informació i consells presentats en aquesta web són de caràcter orientatius quedant el Propietari exempta de qualsevol responsabilitat derivada de la falta d’exactitud o efectivitat en aquesta informació o consells.

8.- El Propietari es reserva el dret de modificar el contingut del web sense previ avís i sense cap tipus de limitació. La informació remesa a aquesta web o introduïda a través dels seus formularis haurà de ser veraç i no vulnerarà el dret a tercers ni la legalitat vigent.

9.- El Propietari declina qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb la persona o empresa que tingués perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats per virus informàtics o per elements informàtics de qualsevol índole al no poder garantir a el 100% l’absència de virus ni d’altres elements en la web.

II. Condicions d’Utilització del Web i Obligacions l’Usuari.

1.- En tot moment, l’usuari ha de fer un ús lícit dels serveis d’aquesta web d’acord amb la legalitat vigent, i respectar els drets de propietat intel·lectual de l’Propietari o tercers.

2.- En aquest sentit, l’usuari garanteix que les activitats que desenvolupi a través d’aquest web s’adequaran a la llei, la moral, l’ordre públic i els bons costums i en cap cas resultaran ofensives per al bon nom i imatge comercial de l’ propietari per a altres usuaris de la web o tercers.

3.- L’usuari no realitzarà a través dels serveis que el Propietari posa a la seva disposició, cap acció que causi dany o alteracions dels continguts, ni obstaculitzarà el bon funcionament de la web, de manera que tampoc causarà problemes tècnics de cap índole , no transferint elements susceptibles de portar virus informàtics o de danyar, interferir o interceptar total o parcialment aquest web, ni tampoc intervenir o alterar el correu electrònic d’altres usuaris.

4.- La responsabilitat de l’usuari sobre la veracitat de les dades introduïdes, en el cas que ho fes per qualsevol circumstància, és exclusiva, pel que en cas d’haver facilitat dades falses o inexactes, el Propietari es reserva el dret a prohibir-li l’ accés a aquest web.

5.- El Propietari ofereix al seu web informació relacionada amb el tipus d’activitat, productes i serveis que realitza, prèvia subscripció i en els termes i condicions que siguin pactats. El Propietari es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en aquesta web podent limitar o no permetre l’accés a aquesta informació.

6.- Especialment, el Propietari es reserva el dret a eliminar, limitar o impedir l’accés al seu web quan sorgeixin dificultats tècniques per fets o circumstàncies alienes a l’Propietari que, al seu criteri, disminueixin o anul·lin els nivells de seguretat adoptats per al adequat funcionament del web.

7.- Cap tercer podrà establir relació de “framing” amb aquesta web, ni integrar-la parcialment o completament entre les seves pròpies pàgines web.

8.- En cas que aquesta pàgina web pogués contenir vincles o enllaços amb altres portals o llocs web no gestionats pel Propietari, aquesta empresa manifesta que no exerceix cap control sobre aquests portals o llocs web, ni és responsable del seu contingut. Els links o enllaços que aquest web pugui contenir s’oferiran, únicament, a manera de referències informatives, sense cap tipus de valoració sobre els continguts, propietaris, serveis o productes oferts des dels mateixos.

9.- En tot cas, el Propietari s’exonera de tota responsabilitat en relació amb els serveis prestats per aquests tercers enfront de qualsevol reclamació de qualsevol naturalesa i demandes que poguessin interposar-se en relació amb aquests serveis.

III. Analítica web.

1.- Aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units ( “Google” ). Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text ubicats al seu ordinador, per ajudar a l’website a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web.

2.- La informació que genera la cookie sobre el seu ús del website (incloent la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d’Estats Units. Google utilitzarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista del seu ús del website, recopilant informes de l’activitat del website i prestant altres serveis relacionats amb l’activitat del website i l’ús d’Internet.

3.- Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així li ho requereixi la legislació, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà la seva adreça IP amb cap altra dada de què disposi Google. Vostè pot rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, però, ha de saber que si ho fa pot ser que no pugui utilitzar la plena funcionalitat d’aquest website. A l’utilitzar aquest lloc web vostè consent el tractament d’informació sobre vostè per Google en la forma i per als fins dalt indicats.

IV. Legislació i Jurisdicció

1.- El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola.

2.- Si qualsevol clàusula d’aquestes condicions generals de navegació i ús del web fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç afectarà tan sols la disposició o la part referida que resulti nul·la o ineficaç, de manera que en tota la resta subsistiran les altres condicions generals, i la disposició o la part de la mateixa que resulti afectada es considerarà no posada llevat que, per resultar essencial a les condicions generals, hagués d’afectar-les de forma integral.